współpraca z rodzicami

Współpraca z Rodzicami

Niezwykle cenna jest dla nas współpraca z Rodzicami i Opiekunami przedszkolaków. W codziennych relacjach dbamy o dobry kontakt z Rodzicami i  przyjazną atmosferę rozmowy.

Dla Rodziców przygotowujemy – dwa razy do roku – raporty dotyczące aktywności dziecka w placówce, organizujemy także regularne konsultacje indywidualne i zebrania grupowe, warsztaty Montessori oraz wydarzenia, które stwarzają okazję dla integracji rodzin naszych i przyszłych przedszkolaków.

Szczerze doceniamy wkład wszystkich zaangażowanych w życie naszej przedszkolnej społeczności. Dziękujemy.

Rodzice i Opiekunowie dzieci bardzo chętnie uczestniczą w projekcie CZYTAJMY PRZEDSZKOLAKOM  oraz GRZE TERENOWEJ, które realizujemy już kolejny rok w naszym przedszkolu.