współpraca z rodzicami

 

Szczególnie cenimy sobie kontakt z rodzicami naszych przedszkolaków, ponieważ tylko dobra współpraca środowiska domowego i przedszkolnego jest optymalna dla harmonijnego rozwoju i funkcjonowania dziecka. Liczymy na poszanowania naszych przedszkolnych zasad i zachęcamy do wdrażania filozofii montessoriańskiej w działaniach domowych.

Nasza współpraca z rodzicami to, przede wszystkim, regularne rozmowy w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze, organizacja konsultacji indywidulanych, przygotowanie raportów na temat aktywności dzieci w przedszkolu, włączanie rodziców w różne aspekty życia przedszkolnego ( np. udział w imprezach, czytanie książek, prezentacja swoich profesji, przygotowywanie przedstawień i zabaw dla dzieci), a także propagowania wychowania przedszkolnego i metody Montessori w formie gazetek i warsztatów.